Elektroonikajäätmed

Amortiseerunud elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt.

Elektroonikaromude, patareide ja vanade akude kogumiskohad

Elektroonikaromu ei kuulu tasuta vastuvõtmisele alljärgnevatel juhtudel:

  • seadme näol ei ole tegemist kodumajapidamises tekkinud elektroonikaromuga
  • seadmete kogusest tulenevalt ei ole need olnud jäätmevaldaja kasutuses
  • seadmed sisaldavad muid jäätmeid või on saastunud
  • seade on lammutatud osadeks